หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
>
 
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบ โทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่
 
การศึกษาในตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุคา จำนวน 1 ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุคา บ้านสระตาแวว หมู่ที่ 2
การสาธารณสุขในตำบล
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุคา

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
แหล่งน้ำ
 
   
ตำบลพุคามีพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานในหมู่ที่ 4 แต่อาศัยน้ำจากคลองชลประทานมาใช้ได้ในหมู่ที่ 1, 2, 3 โดยผ่าน คลองส่งน้ำที่สำคัญ และมีผลต่อกิจกรรมการเกษตรของตำบลประกอบด้วย
  คลองอนุศาสนนันทน์ (โครงการชลประทานช่องแค)
  คลอง 14 ซ้าย
  คลอง 15 ซ้าย
 
การคมนาคม
 
         
ประชาชนในตำบลพุคานับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 4 แห่งดังนี้
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 53 สาย
  ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
  ถนนดินลูกรัง จำนวน 20 สาย
 
ประปาในตำบล
 
     
  จากการสำรวจครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพุคา มีน้ำประปาใช้ ดังนี้
    บ้านหนองเกวียนหัก หมู่ที่ 1 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปาหมู่บ้าน 166 ครัวเรือน
    บ้านสระตาแวว หมู่ที่ 2 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปาส่วนภูมิภาค 209 ครัวเรือน
    บ้านโคก หมู่ที่ 3 จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาบาดาล, น้ำประปาหมู่บ้าน
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปกรรม ได้มีการสืบทอดการตีกลองยาว
    ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านของตำบลหนองเต่า 20 ครัวเรือน
    ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค 103 ครัวเรือน
    บ้านหนองน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประประส่วนภูมิภาค
225 ครัวเรือน
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
         
  ร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน
  ร้านขายของชำ จำนวน 11 ร้าน
  ร้านเสริมสวย จำนวน 2 ร้าน
  ร้นตัดผม จำนวน 2 ร้าน
  บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ)
    จำนวน 4 ตู้
    จำนวน 2 ปั๊ม
  บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ กองทุนหมู่บ้าน)
    จำนวน 3 ตู้
  บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมันชุมชน) จำนวน 1 ปั๊ม
  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จำนวน 2 ตู้
  ประปาน้ำดื่มในชุมชน (โครงการชุมชนพอเพียง ประปาน้ำดื่ม)
    จำนวน 1 แห่ง
  หยอดเหรียญน้ำดื่ม จำนวน 1 ตู้
  ร้านเกมส์ออนไลน์ จำนวน 1 ร้าน
  น้ำแร่พลังแม่เหล็ก (โครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน)
    จำนวน 5 ตู้
  อุตสาหกรรมขนาดย่อม จำนวน 3 แห่ง
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
ในพื้นที่ตำบลพุคาไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 1,438,823 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10