หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในเขตอำเภอบ้านหมี่  
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.08 น.
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์  ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา พร้อมด้วย นางอุทัยวรรณ  มหาทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ให้การต้อนรับ  นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในเขตอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 7 แห่งที่ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ตำบลพุคาและถือโอกาสเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในตำบลพุคา โดยมีนายมโน  มณีฉาย  สาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2565 เวลา 15.42 น. โดย คุณ กชพร นพกุลโรดม

ผู้เข้าชม 123 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/220

ลำดับภาพที่ 2/220

ลำดับภาพที่ 3/220

ลำดับภาพที่ 4/220

ลำดับภาพที่ 5/220

ลำดับภาพที่ 6/220

ลำดับภาพที่ 7/220

ลำดับภาพที่ 8/220

ลำดับภาพที่ 9/220

ลำดับภาพที่ 10/220

ลำดับภาพที่ 11/220

ลำดับภาพที่ 12/220

ลำดับภาพที่ 13/220

ลำดับภาพที่ 14/220

ลำดับภาพที่ 15/220

ลำดับภาพที่ 16/220

ลำดับภาพที่ 17/220

ลำดับภาพที่ 18/220

ลำดับภาพที่ 19/220

ลำดับภาพที่ 20/220

ลำดับภาพที่ 21/220

ลำดับภาพที่ 22/220

ลำดับภาพที่ 23/220

ลำดับภาพที่ 24/220

ลำดับภาพที่ 25/220

ลำดับภาพที่ 26/220

ลำดับภาพที่ 27/220

ลำดับภาพที่ 28/220

ลำดับภาพที่ 29/220

ลำดับภาพที่ 30/220

ลำดับภาพที่ 31/220

ลำดับภาพที่ 32/220

ลำดับภาพที่ 33/220

ลำดับภาพที่ 34/220

ลำดับภาพที่ 35/220

ลำดับภาพที่ 36/220

ลำดับภาพที่ 37/220

ลำดับภาพที่ 38/220

ลำดับภาพที่ 39/220

ลำดับภาพที่ 40/220

ลำดับภาพที่ 41/220

ลำดับภาพที่ 42/220

ลำดับภาพที่ 43/220

ลำดับภาพที่ 44/220

ลำดับภาพที่ 45/220

ลำดับภาพที่ 46/220

ลำดับภาพที่ 47/220

ลำดับภาพที่ 48/220

ลำดับภาพที่ 49/220

ลำดับภาพที่ 50/220

ลำดับภาพที่ 51/220

ลำดับภาพที่ 52/220

ลำดับภาพที่ 53/220

ลำดับภาพที่ 54/220

ลำดับภาพที่ 55/220

ลำดับภาพที่ 56/220

ลำดับภาพที่ 57/220

ลำดับภาพที่ 58/220

ลำดับภาพที่ 59/220

ลำดับภาพที่ 60/220

ลำดับภาพที่ 61/220

ลำดับภาพที่ 62/220

ลำดับภาพที่ 63/220

ลำดับภาพที่ 64/220

ลำดับภาพที่ 65/220

ลำดับภาพที่ 66/220

ลำดับภาพที่ 67/220

ลำดับภาพที่ 68/220

ลำดับภาพที่ 69/220

ลำดับภาพที่ 70/220

ลำดับภาพที่ 71/220

ลำดับภาพที่ 72/220

ลำดับภาพที่ 73/220

ลำดับภาพที่ 74/220

ลำดับภาพที่ 75/220

ลำดับภาพที่ 76/220

ลำดับภาพที่ 77/220

ลำดับภาพที่ 78/220

ลำดับภาพที่ 79/220

ลำดับภาพที่ 80/220

ลำดับภาพที่ 81/220

ลำดับภาพที่ 82/220

ลำดับภาพที่ 83/220

ลำดับภาพที่ 84/220

ลำดับภาพที่ 85/220

ลำดับภาพที่ 86/220

ลำดับภาพที่ 87/220

ลำดับภาพที่ 88/220

ลำดับภาพที่ 89/220

ลำดับภาพที่ 90/220

ลำดับภาพที่ 91/220

ลำดับภาพที่ 92/220

ลำดับภาพที่ 93/220

ลำดับภาพที่ 94/220

ลำดับภาพที่ 95/220

ลำดับภาพที่ 96/220

ลำดับภาพที่ 97/220

ลำดับภาพที่ 98/220

ลำดับภาพที่ 99/220

ลำดับภาพที่ 100/220

ลำดับภาพที่ 101/220

ลำดับภาพที่ 102/220

ลำดับภาพที่ 103/220

ลำดับภาพที่ 104/220

ลำดับภาพที่ 105/220

ลำดับภาพที่ 106/220

ลำดับภาพที่ 107/220

ลำดับภาพที่ 108/220

ลำดับภาพที่ 109/220

ลำดับภาพที่ 110/220

ลำดับภาพที่ 111/220

ลำดับภาพที่ 112/220

ลำดับภาพที่ 113/220

ลำดับภาพที่ 114/220

ลำดับภาพที่ 115/220

ลำดับภาพที่ 116/220

ลำดับภาพที่ 117/220

ลำดับภาพที่ 118/220

ลำดับภาพที่ 119/220

ลำดับภาพที่ 120/220

ลำดับภาพที่ 121/220

ลำดับภาพที่ 122/220

ลำดับภาพที่ 123/220

ลำดับภาพที่ 124/220

ลำดับภาพที่ 125/220

ลำดับภาพที่ 126/220

ลำดับภาพที่ 127/220

ลำดับภาพที่ 128/220

ลำดับภาพที่ 129/220

ลำดับภาพที่ 130/220

ลำดับภาพที่ 131/220

ลำดับภาพที่ 132/220

ลำดับภาพที่ 133/220

ลำดับภาพที่ 134/220

ลำดับภาพที่ 135/220

ลำดับภาพที่ 136/220

ลำดับภาพที่ 137/220

ลำดับภาพที่ 138/220

ลำดับภาพที่ 139/220

ลำดับภาพที่ 140/220

ลำดับภาพที่ 141/220

ลำดับภาพที่ 142/220

ลำดับภาพที่ 143/220

ลำดับภาพที่ 144/220

ลำดับภาพที่ 145/220

ลำดับภาพที่ 146/220

ลำดับภาพที่ 147/220

ลำดับภาพที่ 148/220

ลำดับภาพที่ 149/220

ลำดับภาพที่ 150/220

ลำดับภาพที่ 151/220

ลำดับภาพที่ 152/220

ลำดับภาพที่ 153/220

ลำดับภาพที่ 154/220

ลำดับภาพที่ 155/220

ลำดับภาพที่ 156/220

ลำดับภาพที่ 157/220

ลำดับภาพที่ 158/220

ลำดับภาพที่ 159/220

ลำดับภาพที่ 160/220

ลำดับภาพที่ 161/220

ลำดับภาพที่ 162/220

ลำดับภาพที่ 163/220

ลำดับภาพที่ 164/220

ลำดับภาพที่ 165/220

ลำดับภาพที่ 166/220

ลำดับภาพที่ 167/220

ลำดับภาพที่ 168/220

ลำดับภาพที่ 169/220

ลำดับภาพที่ 170/220

ลำดับภาพที่ 171/220

ลำดับภาพที่ 172/220

ลำดับภาพที่ 173/220

ลำดับภาพที่ 174/220

ลำดับภาพที่ 175/220

ลำดับภาพที่ 176/220

ลำดับภาพที่ 177/220

ลำดับภาพที่ 178/220

ลำดับภาพที่ 179/220

ลำดับภาพที่ 180/220

ลำดับภาพที่ 181/220

ลำดับภาพที่ 182/220

ลำดับภาพที่ 183/220

ลำดับภาพที่ 184/220

ลำดับภาพที่ 185/220

ลำดับภาพที่ 186/220

ลำดับภาพที่ 187/220

ลำดับภาพที่ 188/220

ลำดับภาพที่ 189/220

ลำดับภาพที่ 190/220

ลำดับภาพที่ 191/220

ลำดับภาพที่ 192/220

ลำดับภาพที่ 193/220

ลำดับภาพที่ 194/220

ลำดับภาพที่ 195/220

ลำดับภาพที่ 196/220

ลำดับภาพที่ 197/220

ลำดับภาพที่ 198/220

ลำดับภาพที่ 199/220

ลำดับภาพที่ 200/220

ลำดับภาพที่ 201/220

ลำดับภาพที่ 202/220

ลำดับภาพที่ 203/220

ลำดับภาพที่ 204/220

ลำดับภาพที่ 205/220

ลำดับภาพที่ 206/220

ลำดับภาพที่ 207/220

ลำดับภาพที่ 208/220

ลำดับภาพที่ 209/220

ลำดับภาพที่ 210/220

ลำดับภาพที่ 211/220

ลำดับภาพที่ 212/220

ลำดับภาพที่ 213/220

ลำดับภาพที่ 214/220

ลำดับภาพที่ 215/220

ลำดับภาพที่ 216/220

ลำดับภาพที่ 217/220

ลำดับภาพที่ 218/220

ลำดับภาพที่ 219/220

ลำดับภาพที่ 220/220
<<
>>
X
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 7,118,754 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10