หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดย นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในการนี้ ปศุสัตว์อำเภอ อาสาสมัครปศุสัตว์ โดยมี สัตวแพทย์หญิงบุษบา ถานอาดนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย      ปศุสัตว์อำเภอ อาสาสมัครปศุสัตว์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 132 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 14.02 น. โดย คุณ กชพร นพกุลโรดม

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/137

ลำดับภาพที่ 2/137

ลำดับภาพที่ 3/137

ลำดับภาพที่ 4/137

ลำดับภาพที่ 5/137

ลำดับภาพที่ 6/137

ลำดับภาพที่ 7/137

ลำดับภาพที่ 8/137

ลำดับภาพที่ 9/137

ลำดับภาพที่ 10/137

ลำดับภาพที่ 11/137

ลำดับภาพที่ 12/137

ลำดับภาพที่ 13/137

ลำดับภาพที่ 14/137

ลำดับภาพที่ 15/137

ลำดับภาพที่ 16/137

ลำดับภาพที่ 17/137

ลำดับภาพที่ 18/137

ลำดับภาพที่ 19/137

ลำดับภาพที่ 20/137

ลำดับภาพที่ 21/137

ลำดับภาพที่ 22/137

ลำดับภาพที่ 23/137

ลำดับภาพที่ 24/137

ลำดับภาพที่ 25/137

ลำดับภาพที่ 26/137

ลำดับภาพที่ 27/137

ลำดับภาพที่ 28/137

ลำดับภาพที่ 29/137

ลำดับภาพที่ 30/137

ลำดับภาพที่ 31/137

ลำดับภาพที่ 32/137

ลำดับภาพที่ 33/137

ลำดับภาพที่ 34/137

ลำดับภาพที่ 35/137

ลำดับภาพที่ 36/137

ลำดับภาพที่ 37/137

ลำดับภาพที่ 38/137

ลำดับภาพที่ 39/137

ลำดับภาพที่ 40/137

ลำดับภาพที่ 41/137

ลำดับภาพที่ 42/137

ลำดับภาพที่ 43/137

ลำดับภาพที่ 44/137

ลำดับภาพที่ 45/137

ลำดับภาพที่ 46/137

ลำดับภาพที่ 47/137

ลำดับภาพที่ 48/137

ลำดับภาพที่ 49/137

ลำดับภาพที่ 50/137

ลำดับภาพที่ 51/137

ลำดับภาพที่ 52/137

ลำดับภาพที่ 53/137

ลำดับภาพที่ 54/137

ลำดับภาพที่ 55/137

ลำดับภาพที่ 56/137

ลำดับภาพที่ 57/137

ลำดับภาพที่ 58/137

ลำดับภาพที่ 59/137

ลำดับภาพที่ 60/137

ลำดับภาพที่ 61/137

ลำดับภาพที่ 62/137

ลำดับภาพที่ 63/137

ลำดับภาพที่ 64/137

ลำดับภาพที่ 65/137

ลำดับภาพที่ 66/137

ลำดับภาพที่ 67/137

ลำดับภาพที่ 68/137

ลำดับภาพที่ 69/137

ลำดับภาพที่ 70/137

ลำดับภาพที่ 71/137

ลำดับภาพที่ 72/137

ลำดับภาพที่ 73/137

ลำดับภาพที่ 74/137

ลำดับภาพที่ 75/137

ลำดับภาพที่ 76/137

ลำดับภาพที่ 77/137

ลำดับภาพที่ 78/137

ลำดับภาพที่ 79/137

ลำดับภาพที่ 80/137

ลำดับภาพที่ 81/137

ลำดับภาพที่ 82/137

ลำดับภาพที่ 83/137

ลำดับภาพที่ 84/137

ลำดับภาพที่ 85/137

ลำดับภาพที่ 86/137

ลำดับภาพที่ 87/137

ลำดับภาพที่ 88/137

ลำดับภาพที่ 89/137

ลำดับภาพที่ 90/137

ลำดับภาพที่ 91/137

ลำดับภาพที่ 92/137

ลำดับภาพที่ 93/137

ลำดับภาพที่ 94/137

ลำดับภาพที่ 95/137

ลำดับภาพที่ 96/137

ลำดับภาพที่ 97/137

ลำดับภาพที่ 98/137

ลำดับภาพที่ 99/137

ลำดับภาพที่ 100/137

ลำดับภาพที่ 101/137

ลำดับภาพที่ 102/137

ลำดับภาพที่ 103/137

ลำดับภาพที่ 104/137

ลำดับภาพที่ 105/137

ลำดับภาพที่ 106/137

ลำดับภาพที่ 107/137

ลำดับภาพที่ 108/137

ลำดับภาพที่ 109/137

ลำดับภาพที่ 110/137

ลำดับภาพที่ 111/137

ลำดับภาพที่ 112/137

ลำดับภาพที่ 113/137

ลำดับภาพที่ 114/137

ลำดับภาพที่ 115/137

ลำดับภาพที่ 116/137

ลำดับภาพที่ 117/137

ลำดับภาพที่ 118/137

ลำดับภาพที่ 119/137

ลำดับภาพที่ 120/137

ลำดับภาพที่ 121/137

ลำดับภาพที่ 122/137

ลำดับภาพที่ 123/137

ลำดับภาพที่ 124/137

ลำดับภาพที่ 125/137

ลำดับภาพที่ 126/137

ลำดับภาพที่ 127/137

ลำดับภาพที่ 128/137

ลำดับภาพที่ 129/137

ลำดับภาพที่ 130/137

ลำดับภาพที่ 131/137

ลำดับภาพที่ 132/137

ลำดับภาพที่ 133/137

ลำดับภาพที่ 134/137

ลำดับภาพที่ 135/137

ลำดับภาพที่ 136/137

ลำดับภาพที่ 137/137
<<
>>
X
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 7,619,239 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10