หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566  
 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม  2566
            องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566
         โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์  ทองดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุคา เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา และโดมรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม มูลนิธิชัยพัฒนา
กิจกรรมที่ 2  ปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา พระราชทาน ณ โครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม มูลนิธิชัยพัฒนา จุดบ่อปลาขนานคลองยันเขต และคลองชัยนาท  ป่าสัก บ่อที่ 1  ตามโครงการต่อยอดและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นำร่อง) ในพื้นที่ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ภายใต้ โครงการนำร่อง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2566 เวลา 13.10 น. โดย คุณ กชพร นพกุลโรดม

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/158

ลำดับภาพที่ 2/158

ลำดับภาพที่ 3/158

ลำดับภาพที่ 4/158

ลำดับภาพที่ 5/158

ลำดับภาพที่ 6/158

ลำดับภาพที่ 7/158

ลำดับภาพที่ 8/158

ลำดับภาพที่ 9/158

ลำดับภาพที่ 10/158

ลำดับภาพที่ 11/158

ลำดับภาพที่ 12/158

ลำดับภาพที่ 13/158

ลำดับภาพที่ 14/158

ลำดับภาพที่ 15/158

ลำดับภาพที่ 16/158

ลำดับภาพที่ 17/158

ลำดับภาพที่ 18/158

ลำดับภาพที่ 19/158

ลำดับภาพที่ 20/158

ลำดับภาพที่ 21/158

ลำดับภาพที่ 22/158

ลำดับภาพที่ 23/158

ลำดับภาพที่ 24/158

ลำดับภาพที่ 25/158

ลำดับภาพที่ 26/158

ลำดับภาพที่ 27/158

ลำดับภาพที่ 28/158

ลำดับภาพที่ 29/158

ลำดับภาพที่ 30/158

ลำดับภาพที่ 31/158

ลำดับภาพที่ 32/158

ลำดับภาพที่ 33/158

ลำดับภาพที่ 34/158

ลำดับภาพที่ 35/158

ลำดับภาพที่ 36/158

ลำดับภาพที่ 37/158

ลำดับภาพที่ 38/158

ลำดับภาพที่ 39/158

ลำดับภาพที่ 40/158

ลำดับภาพที่ 41/158

ลำดับภาพที่ 42/158

ลำดับภาพที่ 43/158

ลำดับภาพที่ 44/158

ลำดับภาพที่ 45/158

ลำดับภาพที่ 46/158

ลำดับภาพที่ 47/158

ลำดับภาพที่ 48/158

ลำดับภาพที่ 49/158

ลำดับภาพที่ 50/158

ลำดับภาพที่ 51/158

ลำดับภาพที่ 52/158

ลำดับภาพที่ 53/158

ลำดับภาพที่ 54/158

ลำดับภาพที่ 55/158

ลำดับภาพที่ 56/158

ลำดับภาพที่ 57/158

ลำดับภาพที่ 58/158

ลำดับภาพที่ 59/158

ลำดับภาพที่ 60/158

ลำดับภาพที่ 61/158

ลำดับภาพที่ 62/158

ลำดับภาพที่ 63/158

ลำดับภาพที่ 64/158

ลำดับภาพที่ 65/158

ลำดับภาพที่ 66/158

ลำดับภาพที่ 67/158

ลำดับภาพที่ 68/158

ลำดับภาพที่ 69/158

ลำดับภาพที่ 70/158

ลำดับภาพที่ 71/158

ลำดับภาพที่ 72/158

ลำดับภาพที่ 73/158

ลำดับภาพที่ 74/158

ลำดับภาพที่ 75/158

ลำดับภาพที่ 76/158

ลำดับภาพที่ 77/158

ลำดับภาพที่ 78/158

ลำดับภาพที่ 79/158

ลำดับภาพที่ 80/158

ลำดับภาพที่ 81/158

ลำดับภาพที่ 82/158

ลำดับภาพที่ 83/158

ลำดับภาพที่ 84/158

ลำดับภาพที่ 85/158

ลำดับภาพที่ 86/158

ลำดับภาพที่ 87/158

ลำดับภาพที่ 88/158

ลำดับภาพที่ 89/158

ลำดับภาพที่ 90/158

ลำดับภาพที่ 91/158

ลำดับภาพที่ 92/158

ลำดับภาพที่ 93/158

ลำดับภาพที่ 94/158

ลำดับภาพที่ 95/158

ลำดับภาพที่ 96/158

ลำดับภาพที่ 97/158

ลำดับภาพที่ 98/158

ลำดับภาพที่ 99/158

ลำดับภาพที่ 100/158

ลำดับภาพที่ 101/158

ลำดับภาพที่ 102/158

ลำดับภาพที่ 103/158

ลำดับภาพที่ 104/158

ลำดับภาพที่ 105/158

ลำดับภาพที่ 106/158

ลำดับภาพที่ 107/158

ลำดับภาพที่ 108/158

ลำดับภาพที่ 109/158

ลำดับภาพที่ 110/158

ลำดับภาพที่ 111/158

ลำดับภาพที่ 112/158

ลำดับภาพที่ 113/158

ลำดับภาพที่ 114/158

ลำดับภาพที่ 115/158

ลำดับภาพที่ 116/158

ลำดับภาพที่ 117/158

ลำดับภาพที่ 118/158

ลำดับภาพที่ 119/158

ลำดับภาพที่ 120/158

ลำดับภาพที่ 121/158

ลำดับภาพที่ 122/158

ลำดับภาพที่ 123/158

ลำดับภาพที่ 124/158

ลำดับภาพที่ 125/158

ลำดับภาพที่ 126/158

ลำดับภาพที่ 127/158

ลำดับภาพที่ 128/158

ลำดับภาพที่ 129/158

ลำดับภาพที่ 130/158

ลำดับภาพที่ 131/158

ลำดับภาพที่ 132/158

ลำดับภาพที่ 133/158

ลำดับภาพที่ 134/158

ลำดับภาพที่ 135/158

ลำดับภาพที่ 136/158

ลำดับภาพที่ 137/158

ลำดับภาพที่ 138/158

ลำดับภาพที่ 139/158

ลำดับภาพที่ 140/158

ลำดับภาพที่ 141/158

ลำดับภาพที่ 142/158

ลำดับภาพที่ 143/158

ลำดับภาพที่ 144/158

ลำดับภาพที่ 145/158

ลำดับภาพที่ 146/158

ลำดับภาพที่ 147/158

ลำดับภาพที่ 148/158

ลำดับภาพที่ 149/158

ลำดับภาพที่ 150/158

ลำดับภาพที่ 151/158

ลำดับภาพที่ 152/158

ลำดับภาพที่ 153/158

ลำดับภาพที่ 154/158

ลำดับภาพที่ 155/158

ลำดับภาพที่ 156/158

ลำดับภาพที่ 157/158

ลำดับภาพที่ 158/158
<<
>>
X
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 7,619,094 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10