หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ในวันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมู่ที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดผดุงธรรม
หมู่ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคก
หมู่ที่ ๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองน้ำทิพย์
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ
เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ เปลี่ยนวิธีการรับเงินจากการรับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ มาเป็นวิธี ดังนี้
1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากในนามผู้มีสิทธิ (บัญชีเงินฝากตนเอง)
     หากมีความประสงค์จะรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ให้ดำเนินการ ดังนี้
2)  ให้นำสมุดบัญชีเงินฝากไปปรับให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่ายังสามารถใช้รับฝากเงินได้ตามปกติ
3)  ให้นำ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (โดยให้ยี่นเอกสารหลักฐานไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน)
อนึ่ง ผู้สูงอายุ และ คนพิการ ที่ประสงค์จะรับเงินสดด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินสดแทนยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาจากบ้าน และต้องสวมไว้ตลอดเวลาที่อยู่สถานที่รับเงิน
2) ควรนำปากกาหมีกสึน้ำเงินของตนเองมาจากบ้าน จะเป็นการดี
3) เมื่อมาถึงสถานที่รับเงินต้องตรวจอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนในบริเวณรับเบี้ย ไม่จับกลุ่มกัน
5) เมื่อรับเงินเบี้ยยังชีพเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ กลับบ้านทันที
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปรับเงิน


ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ทำนาปลอดสารพิษ วิถีชีวิตแบบไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
โทร. 0-36-703-624-(5)
เว็บไซต์ : www.puka.go.th
เพจเฟสบุ๊ค : องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2564 เวลา 10.28 น. โดย คุณ กชพร นพกุลโรดม

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 1,099,469 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10