หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
"ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ทำนาปลอดสารพิษ วิถีชีวิตแบบไทย"
 
 
พันธกิจ
 
  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน
  พัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน
  ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน
  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
  รณรงค์ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพชุมชน
  ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
  ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ของคนในชุมชน
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนา รักษา วัฒนธรรมประเพณี
  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ลำคลอง สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
  การปรับปรุง และพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 036-703624-5
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 โทรศัพท์ : 036-703-624-5 โทรสาร : 036-703-624-5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
จำนวนผู้เข้าชม 7,618,923 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10